Leeg

Ruim miljard euro aan reserves bij schoolbesturen


Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben samen meer dan een miljard euro aan ‘waarschijnlijk bovenmatig’ eigen vermogen, concludeert de Onderwijsinspectie. In het mbo, hbo en wo zijn de reserves veel lager.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg