Leeg

Nieuws

 • PO-Raad verbindt zich aan actieplan Academici primair onderwijs
  Op 13 september hebben de PO-Raad, VSNU, AVS, CNV, AOB, het Netwerk Universitaire Pabo’s en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) zich verbonden aan het actieplan Academici primair onderwijs. Dit actieplan bevat vijf missies die bijdragen aan het opleiden, inzetten, behouden en ontwikkelen van academici in het primair onderwijs. 18-09
 • Aantal zieke leraren op middelbare scholen groeit opvallend hard
  Het aantal docenten op middelbare scholen dat zich ziek meldt, groeit opvallend hard. Jarenlang schommelde het percentage werktijd dat door ziekte verloren ging rond de vijf procent, vorig jaar was dat al 5,6 procent. Volgens VO in Ontwikkeling is er meer aan de hand. 17-09
 • Krijgen scholen te weinig geld? McKinsey onderzoekt het
  McKinsey onderzoekt in opdracht van onderwijsminister Arie Slob of basis- en middelbare scholen genoeg geld hebben om goed onderwijs te verzorgen. De PO-Raad – de sectororganisatie voor het primair onderwijs – trok onlangs aan de bel omdat scholen binnen het bestaande budget niet zouden kunnen voldoen aan de ambities. Daarop deed Slob de Tweede Kamer de toezegging te laten onderzoeken of dit klopt. 17-09
 • OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort
  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door midden van zogeheten kwaliteitsafspraken. 17-09
 • Bestuur Cheiderschool: Verbetering moet, maar dan wel zorgvuldig
  Verbazing heerst op de orthodox-Joodse school het Cheider over de krachtige taal die minister Slob maandag sprak. „We werken enorm hard om aan de inspectie-eisen te voldoen. Maar dat moet wel zorgvuldig.” 17-09
 • Alleen roetveegpieten bij landelijke intocht Sinterklaas
  Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn alleen nog roetveegpieten, meldt de NTR. De pieten zullen dit jaar niet meer volledig zwart worden geschminkt. Ook in het Sinterklaasjournaal zijn geen volledig zwarte pieten meer te zien. 17-09
 • Onderwijswetten gaan boven joodse codices
  De Inspectie van het Onderwijs bereidt bekostigingsmaatregelen voor tegen een joods-orthodoxe school in Amsterdam. De sociale veiligheid is daar niet in orde. Bovendien geeft het bestuur aan dat joodse wetten boven de Nederlandse onderwijswetgeving staan. Dat is volgens minister Slob onaanvaardbaar. 17-09
 • Bestuurders Haga Lyceum moeten definitief weg
  Minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) heeft zijn voornemen van 11 juli omgezet in een daadwerkelijke aanwijzing. Binnen vier weken moet er een nieuw bestuur actief zijn op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Als dat niet gebeurt, dan krijgt de school geen bekostiging meer van de overheid. 17-09
 • 'Begrotingsoverschot moet naar lonen in zorg, onderwijs en politie'
  Een overschot op de begroting moet vooral besteed worden aan salarissen in de publieke sector en aan woningbouw. Zes op de tien Nederlanders zijn bang dat de klimaatmaatregelen ze persoonlijk veel geld gaan kosten. 17-09
 • Blog | Geachte minister Slob, focus op taal en rekenen ipv 21e eeuwse vaardigheden
  ‘Focus op secondaire kennis en vaardigheden zoals taal en rekenen en niet de zgn. 21eeuwse vaardigheden’ Open brief aan minister Slob, Graag uw aandacht voor het volgende. Gezien het gegeven dat vrijwel alle scholen inzetten op het onderwijzen van 21e eeuwse vaardigheden, lijken we die als samenleving ontzettend belangrijk te vinden. 16-09

meer nieuws

Leeg