Leeg

Nieuws

 • Scholen experimenteren met flexibele schoolvakanties
  Naar school in juli en augustus en op ‘zomervakantie’ in juni in september. Als het aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ligt, moeten basisscholen ouders meer keuzevrijheid geven over de invulling van vakanties. 30-07
 • Uden wil stroom dyslexie-kinderen indammen
  Uden wil paal en perk stellen aan de groeiende stroom kinderen met een zogeheten dyslexie-verklaring. Samen met de gemeenten Veghel en Oss start Uden een proef waarbij een extern deskundige wordt ingehuurd voor de beoordeling van deze aanvragen. 29-07
 • School aan Zet stopt, producten blijven beschikbaar
  Het programma School aan Zet stopt per 1 augustus a.s. haar dienstverlening. In de afgelopen vier jaar ondersteunde School aan Zet bijna vierduizend scholen in het po, s(b)o en vo bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en voorbeelden. 28-07
 • Ministerie: Geef ouders meer vrijheid bij keuze schoolvakanties
  Basisscholen moeten ouders meer keuzevrijheid geven over schoolvakanties. Daarvoor pleiten het ministerie van Onderwijs en de Vereniging Ikook. 28-07
 • Nieuwe landelijke beroepscommissie
  Er komt één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en daarnaast bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen en zal naar verwachting per 1 januari 2... 27-07

Welkom op het SchoolLeidersNet.nl

Schoolleidersnet.nl is het ultieme nieuwsportaal voor scholen, onder andere gemaakt voor leden van de AVS en CNV en voor schoolmanagers, het schoolmanagement, schoolleiders en schooldirecteuren. Op een snelle en overzichtelijke manier kunt u hier interessante artikelen over het onderwijsvak, schoolleiders en het schoolmanagement vinden. U vindt op Schoolleidersnet.nl onder andere de meest interessante websites uit het onderwijsvak, welke kunnen worden opgegeven door het schoolmanagement, de schooldirectie, schoolleiders en schoolmanagers. Kort samengevat is Schoolleidersnet.nl gevuld door de hoogst beslissingsbevoegde personen uit de onderwijssector.

Verder kunt u op Schoolleidersnet.nl terecht voor het laatste school- en onderwijsnieuws uit de onderwijssector, de meest vertrouwde school-toeleverancieren, opleidingen, vacatures en onderwijsmaterialen.

Omdat de beslissingsbevoegde personen in kwestie zelf kunnen aangeven wat zij vertrouwde toeleverancieren vinden, wordt er een makkelijke en overzichtelijke pagina gemaakt met uitsluitend de meest vertrouwde toeleveranciers uit de praktijk. Dit zodat zij op een betrouwbare manier bij hun doelgroep en afzetgebied binnen kunnen komen.

meer nieuws

27-07-2016 | Tim Cook heeft hoge verwachtingen van augmented reality
27-07-2016 | Nederlandse zomerkinderfilm Meester Kikker maakt indruk
27-07-2016 | ‘Te weinig gymles in Nederland’ (1V radiouitzending)
26-07-2016 | Afspraken Participatiewet eerste periode ruimschoots gehaald
25-07-2016 | Grootste loonkostenstijging onderwijs
25-07-2016 | Staatssecretaris Dekker trekt beurs voor bijspijkerles
25-07-2016 | Staatssecretaris Dekker trekt beurs voor bijspijkerles
24-07-2016 | Spreek niet van hoog en laag onderwijs
23-07-2016 | Erdogan tekent eerste decreet: duizend private scholen op slot
23-07-2016 | Laatste schooldag, voor sommige scholen definitief
22-07-2016 | Meer WW-uitkeringen in onderwijs
22-07-2016 | 'Cultuur van angst bij Wereldkidz'
22-07-2016 | Hoe werkt het iPadonderwijs?
21-07-2016 | De leiding over afleiding: app Mattie helpt studeren zonder sociale media
21-07-2016 | Engels praten op school is vooral kwestie van dúrven
21-07-2016 | Pokémon GO na de vakantie ook naar school?
21-07-2016 | Schoolverlaters hebben meer moeite met vinden van een baan
21-07-2016 | Schoolverlaters hebben meer moeite met vinden van een baan
20-07-2016 | Digitaal verzuimregister ook verplicht voor het primair onderwijs
20-07-2016 | Houten school vormt oase van rust
20-07-2016 | Eindhoven - 'Schooladvies basisschool vaker te hoog'
20-07-2016 | Examens Gewoon Lager Onderwijs in Suriname
19-07-2016 | Disney en WizeNoze werken samen aan een leuker internet voor kinderen
19-07-2016 | Einde centrale loting biedt kans voor laatbloeier met een 6-min
19-07-2016 | Einde centrale loting biedt kans voor laatbloeier met een 6-min
19-07-2016 | Tablets nekken onze jeugd
19-07-2016 | Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs
19-07-2016 | 'Pokémon Go krijgt jongeren met autisme de deur uit'
17-07-2016 | Innovatieve Alan Turingschool: 'De leraar staat bij ons centraal'
16-07-2016 | Onvrede over te zwaar staatsexamen speciale school
Leeg