Leeg

Kerngroep onderzoekt mogelijkheden afstandsonderwijs voor thuiszitters


Minister Slob van OCW wil nader verkennen hoe afstandsonderwijs kan worden ingezet voor leerlingen die gedurende een langere periode thuiszitten, en hoe de recente ervaringen met deze vorm van onderwijs hierbij kunnen worden benut.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg