Leeg

Passend onderwijs: zorg beter georganiseerd, maar ook betere facilitering en duidelijkere doelen nodig


De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft gewekt na 5 jaar niet waargemaakt. De overheid kan meer helderheid bieden over de doelen en gewenste langetermijnontwikkeling. Dat zijn enkele conclusies van de Evaluatie Passend onderwijs.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg