Leeg

Slechts 44 % van de scholen in het basisonderwijs meldt schoolverzuim


Scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Het melden gebeurt via het leerlingadministratiesysteem. Afgelopen jaar bleek dat de verzuimregistratie in het po beter kan: slechts 44 % van de scholen meldt het schoolverzuim.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg