Leeg

Versterk samenwerking praktijkonderwijs en mbo zonder negatieve effecten voor vso


Voor de ontplooiingsmogelijkheden van kwetsbare kinderen moeten scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) samen kunnen blijven werken met particuliere instellingen om de entree-opleiding en branchecertificaten aan te kunnen bieden, dat vragen de PO-Raad en LECSO in een brief aan de Tweede K...
Lees Meer

meer nieuws

Leeg