Leeg

Ook profielscholen mogen geen enkele leerling uitsluiten


Profielscholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor langdurige extracurriculaire activiteiten, maar zij moeten zich daarbij wel houden aan de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg