Leeg

Grote zorgen over werkdruk en studievertraging in het mbo en hoger onderwijs


Studenten hebben het psychisch zwaar, docenten ervaren hoge werkdruk en studievertraging ligt op de loer in het mbo en hbo. Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven schetst een verontrustende stand van zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Vooralsnog is de schade aan de kwaliteit van het onderwijs beperkt, maar er zijn grote zorgen over verdere gevolgen van de coronacrisis.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg