Leeg

Onderwijsbonden teleurgesteld: 'Helaas geen structurele investeringen'


De onderwijsbonden zijn na lezing van de Miljoenennota ontevreden over het ontbreken van structurele investeringen in de sector, met name om maatregelen te nemen tegen het lerarentekort. Het kabinet maakt in de begroting zo'n 450 miljoen euro vrij om het groeiend aantal leerlingen en studenten het hoofd te bieden, maar dat is niet bedoeld om de werkdruk te verlagen en tekorten tegen te gaan.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg