Leeg

Onderzoek McKinsey laat zien dat structurele investeringen in onderwijs nodig zijn


Het beschikbare geld voor primair en voortgezet onderwijs is niet voldoende om de door politiek en samenleving gestelde ambities te realiseren. Dat constateert onderzoeksbureau McKinsey & Company in het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’. De onderzoekers zien dat de resultaten van het primair en voortgezet onderwijs onder druk staan, scholen minder goed presteren en de verschillen tussen scholen groter worden.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg