Leeg

Onderwijs maakt grote stappen rondom toepassing Meldcode huiselijk geweld


Het onderwijs zet grote stappen als het gaat om het bevorderen van de toepassing van de Meldcode huiselijk geweld, staat in de vierde voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis. Het onderwijs werkt momenteel aan een veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft de App Meldcode Kindermishandeling voor het onderwijs ontwikkeld.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg