Leeg

Kleinere groepen pakken positief uit volgens CPB


Kleinere groepen leveren in het primair en hoger onderwijs betere leerresultaten op. Ook verbeteren zomerscholen en het lezen van acht boeken in de vakantie zichtbaar de schoolprestaties van achterstandsleerlingen. Dat blijkt uit de update van het advies Kansrijk onderwijsbeleid van het Centraal Planbureau (CPB).
Lees Meer

meer nieuws

Leeg