Leeg

Blog | Na crisis vraagtekens bij huidige vorm passend onderwijs


Durven we met de ervaring die acht weken thuisonderwijs ons opleverden kritisch naar het bestaande passend onderwijs te kijken?
Lees Meer

meer nieuws

Leeg