Leeg

Onderzoek: Leesbevordering onderkend, maar niet verankerd in beleid


Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg