Leeg

VO-raad wil time-out voor schoolexamens


De VO-raad adviseert zijn leden een time-out in te lassen met betrekking tot het schoolexamen. Er is na de persconferentie van het kabinet - waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd - grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg