Leeg

Nieuw materiaal online over zelfmoordpreventie


113 Zelfmoordpreventie heeft nieuw materiaal online gezet voor onder andere scholen. Er zit een matrix tussen waarmee snel een inschatting kan worden gemaakt van wat de school al doet op het gebied van suïcidepreventie en waar verbetermogelijkheden zijn.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg