Leeg

Steeds meer leraren po wisselen van baan


Het percentage leraren basis- en speciaal onderwijs dat overstapt naar een andere baan binnen of buiten het primair onderwijs is in vijf jaar tijd ongeveer verdubbeld. Leraren die het primair onderwijs verlaten doen dat vooral vanwege salaris en werkdruk.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg