Leeg

Leerlingprestaties voor het vak Engels aan het einde van de basisschool lopen flink uiteen


Het peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs laat zien dat de leerlingprestaties van groep 8-leerlingen op het gebied van Engels uiteenlopen. De Engelse gespreksvaardigheid, maar ook de luistervaardigheid, leesvaardigheid en woordenschat verschilt aanzienlijk per leerling.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg