Leeg

Slob: miljoenen voor basisonderwijs als sociale partners afspraken maken


Het kabinet stelt structureel 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan hogere lonen voor leraren. Minister Slob stelt wel als voorwaarde dat de sociale partners snel weer met elkaar om de tafel gaan om afspraken te maken over de besteding.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg