Leeg

VVD en SP: minister moet onderwijsbestuurder weg kunnen sturen


Tijdens het voortgezet algemeen overleg over de inspectie van het onderwijs dienden VVD en SP samen een motie in waarbij de minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder uit zijn taak zou kunnen ontheffen bij wanbeheer. Momenteel werkt de minister al aan een spoedaanwijzing, waarbij binnen twee weken kan worden ingegrepen bij de rechtspersoon: het bevoegd gezag.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg