Leeg

Hoe worden leerlingen met dyscalculie begeleid op school?


Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen met dyscalculie op school te begeleiden. Ze mogen bijvoorbeeld een rekenmachine gebruiken. De mogelijkheden hangen af van het type onderwijs dat een leerling volgt. In het zorgplan dat elke basisschool heeft, staat welke begeleiding leerlingen met dyscalculie krijgen. Het protocol dyscalculie helpt VO-scholen in de ondersteuning.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg